Sourchan | Source of Change
+31 6 10153829

Advies

The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new – Socrates

Sourchan helpt u graag om uw organisatorische, beleidsmatige en veranderkundige vraagstukken te adresseren. Sourchan is een organisatieadviesburo dat helpt veranderingen te realiseren in organisaties, teams en mensen. Op ieder punt van een verandertraject: van visie tot implementatie. Sourchan helpt u grip te houden op het veranderproces en ervoor te zorgen dat de verandering duurzaam is en beklijft.  Samen werken we toe naar duurzame oplossingen die beklijven. Voor wie? Voor bedrijven, publieke organisaties, teams, individuen.

Sourchan heeft veel ervaring op de volgende kennisgebieden:

 

Informatie
Leeft er in uw organisatie een vraagstuk en bent u zoek naar een passend advies? Sourchan kan u met raad & daad ondersteunen. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek hoor ik graag wat er bij u speelt. U kunt mij bereiken via +31 6 10153829 of door het contactformulier in te vullen.

Elke organisatie, elke opdracht is uniek, dat vraagt om maatwerk. Om goed te snappen wat er speelt, verkent Sourchan de situatie en achtergrond van een organisatie goed. Dan volgt een aanpak op maat, een aanpak die leidt tot werkbare oplossingen en veranderingen die standhouden. Ook als Sourchan de organisatie verlaten heeft en de energie op andere zaken is gericht. In opdrachten deelt Sourchan kennis zodat het vermogen versterkt wordt om vraagstukken zelf op te lossen.

Kenmerkend voor Sourchan:

 • Frisse kijk
 • Grondig onderzoek
 • Co-creërend
 • Slimme interventies
 • Oplossingsgericht
 • Verfrissende ideeën toevoegen
 • De dialoog aan gaan
 • Verbindingen leggen
 • Krachten bundelen
 • Tijdige realisatie

Verandermanagement

Organisaties gaan zelf op zoek naar verandering of ze worden er mee geconfronteerd. Of het nu gaat om meer klantgericht werken,Het Nieuwe Werken, nieuwe management- en verdienmodellen, ketenintegratie, outsourcen van bedrijfsprocessen of het implementeren van een ICT-systeem, het zijn allemaal vraagstukken die grote veranderingen met zich meebrengen. Ze brengen en vragen verandering van de organisatie, van medewerkers, gedrag, cultuur, werkwijzen, attitude en samenwerking. En dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan.

erandertrajecten kunnen knap lastig zijn: ze vergen veel tijd en energie, opbrengsten blijven lang onduidelijk en in veranderende organisaties ontstaat vaak onrust, kritiek en weerstand. Soms raakt men zelfs ‘verandermoe’. Verandermanagement kan helpen, juist in trajecten waar alles in beweging is, waar het er echt toe doet. Sourchan helpt u daar graag mee.

 

Verandermanagement helpt de veranderingen te concretiseren én deze succesvol te realiseren.

 

Sourchan kan u bijvoorbeeld helpen met :

 • Uitvoeren veranderdiagnose
 • Begeleiden veranderproces
 • Vergroten verandervermogen organisatie
 • Opstellen veranderplan en selecteren juiste interventies
 • Adresseren van weerstand
 • Coachen van medewerkers in verandering

Samenwerking

Samenwerking tussen gemeentes, fusies in het bedrijfsleven, samenwerkende scholengemeenschappen, zorgcoöperaties, allianties en partnerships tussen organisaties, PPS-constructies, horizontale en verticale ketens, vitale netwerken van professionals…. Onze tijdsgeest vraagt om kennisdeling en samenwerking.

 

Iedereen wil prettig en goed samenwerken; maar wat houdt dat eigenlijk in? Wanneer is een samenwerking succesvol? Hoe start een vruchtbare samenwerking? Hoe houd u regie op de eigen organisatiedoelstellingen en belangen? Welke competenties zijn daarvoor nodig? Hoe haalt u een samenwerking uit het slop?
Dit zijn kwesties waar Sourchan veel ervaring mee heeft en u met raad en daad terzijde kan staan.

Sourchan help u graag met beantwoorden van dergelijke vragen, want ook u kunt (nog) samenwerkingsvaardiger worden!

 

Sourchan kan u helpen met zaken zoals:

 • Starten van een vitale samenwerking
 • Oplossen van problemen in de samenwerking
 • Versterken van samenwerkingscompetenties
 • Inzichtelijk maken van betrokken belangen
 • Ontwikkelen van een aanspreek-cultuur
 • Versterken van de onderlinge vertrouwensrelatie

Hoe is het met uw samenwerkinsverband gesteld?

De online vragenlijst Grensoverschrijdend Samenwerken geeft uitsluitsel. Laat ook uw samenwerkingsverband excelleren!

Evaluaties

U wilt halverwege het traject weten of uw project of programma wel de beoogde resultaten gaat halen? Weten wat er beter kan en waarop u kunt bijsturen? Of begrijpen waar de weerstand vandaan komt? Of wilt u juist aan het einde van het traject weten of de doelstellingen gehaald zijn, wat er nog nodig is om tot een succesvolle afronding te komen?

 

ourchan kan u helpen met het uitvoeren van snelle, zinvolle evaluaties. Daarbij zal de evaluatie steeds worden ingezet als een passende interventie, passend bij de organisatie en het onderwerp van de evaluatie.

 

Voorbeelden van evaluaties die Sourchan heeft uitgevoerd:

 • Leiderschapsprogramma Divers Samenleven en Samenwerken
 • Tegenspraak denktank Juxta
 • Reorganisatie brigade Carib

Privacy & Dataprotectie

Iedere organisatie verwerkt persoonsgegevens: van klanten, medewerkers, leveranciers of samenwerkingspartners. Privacybescherming is een grondrecht en brengt verplichtingen met zich mee voor alle organisaties.

Bij de inwerkingtreding van de AVG werd privacy vooral gezien als iets voor grote organisaties, als een papieren tijger, het ging vooral om ‘het halen van vinkjes’. Privacy kon prima projectmatig worden aangepakt en raakte vooral de IT. Vandaag de dag weten we wel beter: privacybescherming ‘waait niet over’ en raakt de hele organisatie.

Organisaties worstelen vaak om de AVG te vertalen naar de eigen werkpraktijk, om te focussen op de juiste zaken maar ook om het hger management te betrekken en de organisatie mee te krijgen.

Geregeld leidt dit tot onvoldoende privacybescherming waardoor betrokkenen -en daarmee dus ook de nalatige organisatie- veel risico’s lopen. Media en het publiek zijn steeds meer verontwaardigd over datalekken en privacy-schendingen, rechters leggen schadevergoedingen op voor geleden (immateriële) schade, en de toezichthouder legt steeds hogere boetes op (maximaal €20 miljoen of 4% jaaromzet). Reputatieschade ligt op de loer. 

Adequate privacybescherming vraagt om privacy-awareness, om een organisatie die zich continu verbetert en aantoonbaar voldoet aan privacywetgeving (accountable). Ervaring leert dat privacy pas goed landt wanneer:

 • Visie, missie en strategie vertaald zijn naar privacybeleid
 • Keuze gemaakt is over een passend privacy-ambitieniveau (volwassenheidsnivo)
  Hoe ver kan & wil de organisatie gaan? Wat is het draagkracht en verandervermogen?
 • Solide privacy-organisatie is ingericht volgens de ‘3 lijnen van verdediging’ met duidelijk belegde verantwoordelijkheden
 • Plan-Do-Check-Act-Cyclus is ingericht voor succesvolle risicobeheersing en aantoonbare compliancy.

Sourchan werkt graag mee om oplossingen voor uw privacyvraagstukken te vinden. Typisch voor Sourchan is om dit niet alleen vanuit een juridische bril te bekijken, maar met aandacht voor de organisatorische context en het veranderproces zodat de persoonsgegevens afdoende beschermd zijn, evenals uw imago en reputatie.

 

Sourchan kan u bijvoorbeeld helpen met:

 • Realiseren privacy bewuste én compliant organisatie
 • Adviseren over en begeleiden veranderproces
 • Professionaliseren privacy-organisatie
 • Uitvoeren privacy impact assessments (DPIA)
  en implementeren goed werkend DPIA-proces
 • Opstellen en reviewen verwerkersovereenkomsten
 • Vervullen werkzaamheden Functionaris Gegevensbescherming (FG/DPO