Sourchan | Source of Change
+31 6 10153829

Coaching

The best project you’ll ever work on is YOU!

Coachen is een vorm van persoonlijke begeleiding, gericht op het verder ontwikkelen uw vaardigheden en kwaliteiten en deze zo nodig bij te sturen. U leert anders naar uzelf te kijken en weer grip te krijgen op uw werk of privé- situatie.


Voor wie?

Coaching is voor iedereen die meer uit het leven wil halen en wil werken aan zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld als u het gevoel heeft vast te zitten of op zoek bent naar nieuwe uitdagingen. Of als het maar niet lukt om problemen op te lossen. Maar ook als u voor een grote verandering staat en daarbij twijfel voelt. Een coach kan u helpen om een stressvolle situatie goed te doorlopen. Het is belangrijk dat u gemotiveerd bent en bereid bent kritisch naar uzelf te kijken.


Sourchan biedt:


Informatie
Wilt u weten of coaching u kan helpen?
Bel 06 10153829 of vul het contactformulier in.

Start
Een coachingstraject start altijd met een intakegesprek. In dat gesprek maken we kennis met elkaar, kijken we of het klikt tussen het ons en onderzoeken we of ik iets voor u kan betekenen. Dat gesprek is geheel kosteloos en vrijblijvend. Als we met elkaar in zee gaan, ontvangt u een coachingsovereenkomst met daarin alle afspraken en een overzicht van de kosten.

Coachtraject
Daarna start het eigenlijke coachingstraject. In de regel zijn 3 tot 6 gesprekken voldoende om uw inzicht te vergroten en heuse stappen te maken in uw persoonlijke ontwikkeling. In het 1e gesprek onderzoeken we de coachvraag en de doelen waar we naar toe zullen werken. In de laatste bijeenkomst kijken we terug op de bereikte resultaten en het coachtraject. De tijd tussen de gesprekken is bedoeld om terug te kijken, het geleerde in praktijk te brengen en het uitwerken van kleine huiswerkopdrachten.

Een gesprek duurt maximaal 1,5 uur. De data bepalen we in onderling overleg, ongeveer met tussenpozen van 2 weken. De gesprekken kunnen plaatsvinden in het historische centrum van Culemborg maar ook bij u op locatie.

Informatie
Wilt u weten of coaching iets voor u is?
Aarzel niet en bel 06 10153829 of vul het contactformulier in.

Laat uw Spiral Dynamics profiel opstellen. Al vanaf €150,--

Ontdek uw persoonlijke drijfveren
Leer wat u energie geeft en wat energie kost
Communiceer effectiever met anderen

Managementcoaching

Managementcoaching is er op gericht om uw inzicht in het eigen functioneren (verder) te verdiepen en om uw potentiële kwaliteiten zichtbaar te maken. Zo kunt u zich als manager ten volle ontplooien en optimale werkprestaties leveren.

Voor wie?
anagementcoaching is bestemd voor alle professionals die managerstaken verrichten. Of dat nu is vanuit de rol van directeur, manager, teamleider, coördinator, adviseur of afdelingshoofd, maar ook wanneer u tijdelijk een organisatie(-onderdeel) leidt.

 

Met managementcoaching geeft u uzelf de kans een nog betere manager te worden.

Aanleidingen voor managementcoaching zijn bijvoorbeeld:

 • Ontwikkelen van uw competenties als leidinggevende
 • Verbeteren van de eigen productiviteit
 • Sturen op de productiviteit van medewerkers
 • Motiveren van medewerkers
 • Effectief aanpakken van conflictsituaties
 • Leiding geven aan veranderprocessen

 

Samenwerkingscoaching

Werken zonder samenwerking met anderen is niet meer denkbaar. Iedereen maakt op een of andere manier wel onderdeel uit van een samenwerkingsverband zoals een afdeling, projectteam of zelfs samenwerkingsverbanden met partners buiten de eigen organisatie. Zolang de samenwerking soepel verloopt, kan dat veel opleveren: andere gezichtspunten, synergie, goede resultaten, grote successen, en niet te vergeten plezier en voldoening.

Evengoed kunnen er vragen, spanningen en frustraties binnen een samenwerkingsverband rijzen. Emoties kunnen soms hoog oplopen. De praktijk leert dat problemen die niet opgelost worden, langdurig aanhouden en geregeld escaleren. Dit met alle gevolgen van dien voor de sfeer, het onderling vertrouwen en de doelen van de samenwerking. Samenwerkingscoaching kan helpen dit op te lossen en te voorkomen.

Voor wie?
amenwerkingscoaching is bestemd voor organisaties, teams, afdelingen en individuen die voor het leveren van goede werkprestaties afhankelijk zijn van anderen, en het werk daarom in een (los of vast) samenwerkingsverband hebben georganiseerd.

Sourchan heeft veel ervaring in het begeleiden en adviseren van teams en organisaties die in ketenverband samenwerken, informatie moeten delen en hun informatiestromen daarop moeten aanpassen.

Wilt u een positieve en structurele verdieping van uw samenwerkingsrelatie met anderen? Dan is samenwerkingscoaching heel geschikt.

Aanleidingen kunnen zijn:

 • Herdefiniëren van het samenwerkingsdoel
 • Benieuwd hoe samenwerkingspartners de samenwerking ervaren
 • Verbeteren van samenwerkingscompetenties
 • Inzicht willen hebben in de belangen die spelen
 • Noodzaak om stakeholders te betrekken
 • Adresseren van sluimerende conflicten

Personal coaching

Met personal coaching gaat u gericht aan het werk met uw persoonlijke uitdagingen. Het helpt u om beter zicht te krijgen op uw sterke en minder sterke punten, en om zich bewust te worden van de effecten van uw gedragingen. U leert om krachtbronnen in uzelf aan te boren en om uw meerwaarde te benoemen. Zo vergroot u de grip op uw eigen handelen en bent u beter in staat uw persoonlijke doelen te stellen en deze te verwezenlijken.

Voor wie?
ersonal coaching is geschikt voor iedereen die zich (verder) wilt ontwikkelen en beter regie wil voeren over zijn of haar leven.

 

 

Met persoonlijke coaching leert u het beste uit uzelf te halen.

Voorbeelden van uitdagingen:

 • Zicht willen krijgen op eigen drijfveren en talenten
 • Verbeteren van persoonlijke effectiviteit
 • Ontwikkelen van ander gedrag
 • Veranderen van communicatiepatronen
 • Versterken van zelfvertrouwen
 • Focus kiezen en prioriteiten stellen

Conflictcoaching

Waar wordt gewerkt, ontstaan meningsverschillen. Meestal komen partijen er samen wel uit. Als dat niet lukt, kan een geschil ontstaan dat steeds verder oploopt, dat de sfeer en de onderlinge relaties negatief beïnvloedt. Zo’n conflict kan grote impact hebben op het werk, op andere collega’s en zelfs op de privésituatie en gezondheid.

onflictcoaching is een vorm van procesbegeleiding en training waarbij een onafhankelijke, onpartijdige coach de betrokkenen helpt om beter om te gaan met conflicten. Doel is betrokkenen te leren hun meningsverschillen op constructieve wijze op te lossen en problemen in de toekomst zelfstandig, tijdig en adequaat te adresseren.

 

Voor wie?
Conflictcoaching helpt bij verstoorde relaties tussen:

 • Collega’s
 • Leidinggevende en medewerker
 • Teams
 • Leden van een samenwerkingsverband

Met conflictcoaching voorkomt u verdere escalatie en leert u problemen zelfstandig te adresseren. Het is een snelle en goedkope aanpak van een geschil.

Als conflictcoach help ik mensen helpen om:

 • Escalatieladder te begrijpen
 • Problemen bespreekbaar te maken
 • Effectief feedback te geven
 • Nut en noodzaak van belangen te begrijpen
 • Handvaten te krijgen voor betere conflicthantering