Sourchan | Source of Change
+31 6 10153829

Mediation

Building bridges, not walls

Mediation is een effectieve, snelle en relatief goedkope manier om conflicten op te lossen. In een mediation zoeken de partijen –onder begeleiding van een mediator- naar een oplossing voor hun conflict. De mediator is neutraal en onafhankelijk, kiest geen partij, geeft geen oordeel en bedenkt geen oplossingen. De taak van de mediatior is om betrokkenen weer met elkaar in gesprek te brengen en hen te helpen er samen uit te komen.

Voor wie?
Mediation is geschikt voor mensen die:

 • een meningsverschil hebben en er zelf niet meer uitkomenlemniscaat coaching
 • een conflict hebben dat verder uit de hand dreigt te lopen
 • in gesprekken met elkaar steeds in dezelfde ongezonde patronen verzeild raken
 • zitten met een geschil dat ook anderen raakt
 • last hebben van een ruzie die te veel tijd, energie en geld kost
 • liever niet de gang naar de rechter maken

oorwaarde voor mediation is dat alle partijen vrijwillig deelnemen aan de mediation en  willen proberen hun geschil op te lossen onder begeleiding van een mediator. Actieve deelname, openheid, luisteren en zelfreflectie zijn daarvoor belangrijke vaardigheden. Het is de taak van de mediator dit goed en veilig te begeleiden.

 

ourchan werkt praktisch en doelgericht, met aandacht voor de mens. De focus ligt daarbij op de toekomst waar de oplossing voor uw conflict ligt, maar wel met oog voor het verleden. Met het aanpakken van het conflict, bouwt u zo aan een brug naar de toekomst.

Sourchan biedt mediation voor:

 • Samenwerkingsproblemen
 • Arbeids- en organisatiegeschillen
 • IT-conflicten

Tevens werk ik als bemiddelaar bij burengeschillen.


Informatie

Als u mediation overweegt  en wilt u weten of mediation in uw situatie geschikt is, neem gerust contact op. Informatie over mediation en over wat Sourchan wellicht voor u kan betekenen, is altijd gratis en vrijblijvend.

 

Een mediationtraject bestaat uit een intake, een serie gesprekken en eindigt met het vastleggen van afspraken.

Telefonische intake
Een mediationtraject start met het besluit om een mediator in te schakelen. Het eerste contact wordt gelegd door een van de partijen of door een verwijzer, bijvoorbeeld een bedrijfsarts. In principe heb ik alleen een korte, telefonische intake met beide partijen. Voor mij als mediator begint hier de vertrouwelijkheid van de mediation. Als blijkt dat partijen kiezen voor mediation en Sourchan als mediatior, plan ik de eerste gezamenlijke bijeenkomst in. Voorafgaand aan die eerste gezamenlijke bijeenkomst stuur ik via e-mail de concept-mediationovereenkomst.

Eerste gesprek & Mediationovereenkomst
In het eerste gezamenlijke gesprek besteden we aandacht aan de spelregels van mediation. Daarnaast wordt besproken welk conflict er speelt. Deze onderwerpen worden vermeld in het contract dat de deelnemers met elkaar en met de mediator aangaan: de mediationovereenkomst. Deze overeenkomst wordt door beide partijen, en door de mediator ondertekend.

Serie mediationgesprekken
Het mediationtraject bestaat uit een serie gesprekken die meestal 1,5 uur duren. In de regel zijn 3 tot 5 bijeenkomsten voldoende. In de gesprekken wordt er stapsgewijs naar een oplossing gezocht waar beide partijen vrede mee hebben. Hiervoor worden de belangen in kaart gebracht, wordt er gewerkt aan betere communicatie en worden mogelijke oplossingen gecontroleerd op haalbaarheid. Zonodig kunnen anderen worden ingeschakeld om oplossingen te controleren, zoals een financieel adviseur of advocaat. 

Slotbijeenkomst en Vaststellingsovereenkomst
Als lukt om een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden, wordt die meestal vastgelegd in een contract: de vaststellingsovereenkomst. In principe komen partijen bijeen voor een laatste bijeenkomst om deze te ondertekenen. Soms is het raadzaam deze overeenkomst te formaliseren in een notariële akte of ter bekrachtiging voor te leggen aan de rechtbank. In de slotbijeenkomst kijken we samen terug op het mediationtraject en naar de toekomst.

Kosten
Voorafgaand aan de mediation worden duidelijke afspraken over de kosten en de verdeling van de kosten gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd in de mediationovereenkomst. Daarbij wordt altijd expliciet opgenomen wat de uurprijs van de mediator is en welke werkzaamheden in rekening worden gebracht: wel of geen vergoeding voor de reiskosten, reistijd, huurprijs voor de locatie, voorbereidingstijd etc. Voor een mediation zijn gemiddeld 3-5 bijeenkomsten nodig. U weet dus vooraf hoeveel de mediation maximaal zal kosten.

De mediator ziet erop toe dat de tijd zo efficiënt en effectief mogelijk wordt gebruikt. Doorgaans delen partijen de kosten naar rato van inkomen of 50/50. Bij een arbeidsmediation is het gebruikelijk dat de werkgever het grootste deel van de kosten voor zijn rekening neemt.

Locatie
De gesprekken zullen plaats vinden in een prettige, neutrale omgeving. Het is mogelijk de gesprekken in het centrum van Culemborg te houden maar andere plekken zijn ook mogelijk. Nederland kent tal van geschikte locaties.

 

Voordelen van mediation

 • Snel
 • Relatief goedkoop
 • Zelf invloed op uitkomsten
 • Win-win – & maatwerkoplossingen mogelijk
 • Prettige verstandhoudingen
 • Gericht op de toekomst
 • Vertrouwelijkheid

 

Nadelen van mediation

 • Kan op elk gewenst moment beëindigd worden
 • Mediator kan geen oplossing geven of afdwingen
 • Als mediation mislukt, is vaak alsnog gerechtelijke procedure nodig

Mediation helpt de gesprekken weer op gang te brengen en te werken aan een aanvaardbare oplossing voor alle betrokkenen.