Sourchan | Source of Change
+31 6 10153829

Bij elkaar komen is een begin,
bij elkaar blijven is vooruitgang,
met elkaar samenwerken is succes”

aldus Henry Ford

2 minuten

Al vele jaren houd ik me bezig met organisatievraagstukken. De rode draad is dat het eigenlijk altijd gaat om mensen die met elkaar moeten samenwerken om succes te boeken. Soms gaat dat goed, vaak kan het beter.

Toename van weerbarstige vraagstukken
In onze samenleving zien we momenteel een enorme toename van vraagstukken die alleen opgelost kunnen worden met de hulp en expertise van verschillende partijen. Denk aan de vluchtelingenproblematiek, bemoeizorg, bestrijding van criminaliteit, klimaatveranderingen etc.

Wanneer er veel verschillende belangen spelen wordt het complex
Die andere partijen zijn afkomstig van andere organisaties, uit andere vakgebieden, en andere belangen, opvattingen en werkwijzen hebben. In de veranderkunde staat dit bekend als ‘grensoverschrijdend samenwerken’.[1] Ik noem het zelf GSW.

Terugvallen op “zo doen wij dat hier altijd”, is er dan niet meer bij. Je moet dan echt over de grenzen van de eigen disciplines en gewoonten heen kunnen stappen en de ander werkelijk kunnen ‘ont-moeten’.

Maar hoe doe je dat eigenlijk: goed samenwerken? Waarom zijn sommige samenwerkingen succesvol, en voelen andere als een noodzakelijk kwaad?

Vorig jaar ben ik met een 8-tal collega’s het veld in gegaan om -mooie en minder mooie- verhalen op te halen over samenwerken en handvatten te vinden voor ‘succesvol GSW. We spraken 21 betrokken, bevlogen bestuurders en ambtenaren die op een open en enthousiaste manier vertelden over hun werk en de uitdagingen waarvoor zij staan.

6 ingrediënten van succesvol samenwerken
Ons onderzoek maakt helder dat er 6 ingrediënten zijn die grensoverschrijdend samenwerken sterk beïnvloeden:

  1. Helder doel: Samenwerken zelf, mag nooit het doel zijn. Er moet wel worden samengewerkt om een specifiek doel te bereiken zoals het verbeteren van de arbeidsparticipatie van achterstandsgroeperingen of het bouwen van een nieuwe snelweg. Dit noemen we de Inhoud.
  2. Systemen die beschrijven hoe de samenwerking georganiseerd wordt zoals de verdeling van taken en bevoegdheden, budget en sturing.
  3. Succesvol samenwerken vraagt specifieke competenties en vaardigheden.
  4. Duidelijk is dat er een gezamenlijk, gedeeld belang moet zijn. Als dat ontbreekt, is de samenwerking helaas gedoemd te mislukken. GSW vraagt dat mensen hun eigen belang ondergeschikt kunnen maken aan het grotere geheel, dat ze het eigen belang kunnen ‘overstijgen’. (En dat noemen wij dan weer grensoverstijgend samenwerken: GOS.)
  5. In samenwerkingsverbanden waar partijen veel vertrouwen in elkaar en in het resultaat hebben, kunnen ze samen bergen verzetten. Als ze daarentegen geen vertrouwen in elkaar of in een goede afloop hebben, blijkt de samenwerking weinig kans van slagen te hebben.
  6. Er bleken duidelijk aanwijsbare, kritische succesfactoren te zijn die de samenwerking positief of negatief beïnvloeden zoals heldere verwachtingen, commitment, wederkerigheid en het bewandelen van creatieve oplossingspaden.

De juiste combinatie van ingrediënten maakt het verschil
Deze 6 ingrediënten van GSW staan natuurlijk niet los van elkaar. In de juiste combinatie kunnen ze de samenwerking versterken en succesvol maken. De optimale combinatie hangt overigens ook af van de fase waarin de samenwerking verkeert: starten partijen net een samenwerking, zijn ze samen al een tijd bezig, of wordt het verband binnenkort gestopt?

Samen geven de ingrediënten concrete handvaten voor succesvolle samenwerkingen
De juiste combinatie ingrediënten die past bij de fase van de samenwerking kan gebruikt worden om nieuwe samenwerkingen een ‘powerstart’ te geven en om vastgelopen samenwerkingen weer in beweging te brengen.

Inmiddels hebben ons onderzoek uitgebreid en ervaring opgedaan met de ingrediënten. Om succesvolle samenwerkingsverbanden te ondersteunen, hebben we:

  1. Een model ontwikkeld: het model van de windmolen.
  2. Een scan ontwikkeld om samenwerkingsverbanden door te lichten: Scan Overstijgend Samenwerken (S.O.S.).
  3. “vereiste samenwerkingscompetenties in kaart gebracht: competenties 1.0, 2.0 en 3.0.

 

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact op met Maaike van Walstijn of Mary van Boxtel.
We bekijken graag -samen met u- wat we voor u en uw samenwerkingsverband kunnen betekenen.

Voor meer informatie kunt u ook dit blog lezen: Kent u het windmolen-model al dat een succesvolle samenwerking mogelijk maakt?

 

 

 

 

 

[1] Zie bijvoorbeeld het proefschrift van A. Van Staveren: Zonder wrijving geen glans. Leren samenwerken bij veranderen en innoveren. 2007.